Borç Sorgulama

Plaka Bilgileri

Dikkat: Plakanızı boşluk olmadan birleşik (42xxx42) şekilde yazarak sorgu yapınız.

Saygıdeğer Araç Sahibi ve Sürücüsü;

Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KONBELTAŞ A.Ş., 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (f) bendi ve yine aynı kanunun 26. maddesi hükmüne istinaden, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Konya genelindeki Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan otoparkları işletmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine teslim edilen otopark alanlarında eğitimli otopark personelleri aracılığıyla otopark hizmeti sunan KONBELTAŞ, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Konya Emniyet Teşkilatı ile koordineli bir şekilde hareket ederek, siz değerli Konyalıları sürekli rahatsız eden niteliksiz işletmecileri (Değnekçi) otopark alanlarından arındırmıştır. Otoparkların işletilmesiyle elde edilen gelirler, geçmiştekinin aksine, tamamen kayıt altına alınarak, hem Devletimize hem de Belediyeye gerekli vergi ve kamu paylarının aktarılması suretiyle otopark ücretlerinin Kamusal dönüşümleri sağlanmaktadır.

Bilindiği gibi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23. maddesinin (f) bendi hükmü uyarınca “Büyükşehir Belediyesi Gelirleri” arasında sayılan otopark gelirleri, otoparklarımızı kullanan siz değerli araç sahiplerinden/sürücülerinden otopark görevlilerince tahsil edilmekte ve yukarıda zikredilen Meclis Kararı gereği otopark gelirimizin belirli bir oranı doğrudan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmakta, yine aynı madde gereği Büyükşehir Belediyesi de kendisine ödenen otopark bedelinin belirli bir oranını İlçe Belediyelerine aktarmaktadır. Bununla birlikte, siz değerli sürücülerden tahsil edilen her bir park ücreti için Devletimize KDV, Kurumlar Vergisi, Personel Stopajı ve Sigorta Primi ödenerek kamusal dönüşüm sağlanmakta; istihdam edilen personelimizin maaş ve diğer sosyal hakları karşılanarak soysal fayda sağlanmaktadır. Aynı şekilde kurumumuz yine siz değerli araç sürücülerinden tahsil ettiği otopark gelirleri ile zemin altı ve katlı otopark yapım faaliyetlerini finanse etmektedir.

Kurumumuz yukarıda zikredilen mevzuat ve diğer açıklamaların yasal bir gereği olarak, otopark ücretlerinin tahsil edilmesi hususunda gerekli dikkat ve titizliği göstermekte, otopark görevlileri aracılığıyla otopark ücretlerini tahsil etmeye gayret göstermektedir. Otopark ücretlerinin tahsil edilememesi Şirketimizin gelirlerini azaltmakta, bununla bağlantılı olarak da Kanun ve Meclis Kararı gereği Konya Büyükşehir Belediyesine ödediğimiz bedelin azalmasına, bu durumda dolayısıyla kamunun zarara uğratılmasına neden olmaktadır.

Kurumumuz kamunun zarara uğramaması adına, otopark personellerindeki çok amaçlı EL TERMİNALLERİ vasıtasıyla, otoparklarımızı kullanan araçların park etme bilgilerini (tarih, saat ve ücret bazında) anlık olarak kayıt altına almakta, dolayısıyla hangi aracın hangi tarihler arasında hangi otoparkımızı ne kadar süre ile kullandığı ve park ücreti ödeyip ödemediğini tespit etmektedir.

Kurumumuz teknolojik araçlarla yapmış olduğu tespitlerin bir gereği olarak, park ücreti ödemeyen araç sahipleri hakkında yasal takip başlatacaktır. Bu durumda ilgililer, otopark ücretine ek olarak icra masrafları, faiz ve icra vekâlet ücreti ödemek zorunda kalacaktır.

Otoparklarımızı kullanan siz değerli araç sahiplerinin / sürücülerinin icra takibi ile karşılaşmaması için, otopark ücretlerini düzenli olarak ödemenizi, bundan önceki dönemlere ait ödenmeyen park ücretlerinin bulunması halinde KONBELTAŞ A.Ş.'ye ait herhangi bir otoparka gitmeniz halinde, kurumumuzun size sunduğu ödeme kolaylıklarından yararlanabilirsiniz.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesi

Konbeltaş Konya İnş.Taş. Hiz.Dan.Park İşl.ve Elk.ürt.A.Ş.
IBAN : TR10 0001 5001 5800 7296 9563 91