Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ Nedir?

 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi dolmuş bitkisel yağlar’ Bitkisel Atık Yağ olarak tanımlanmaktadır.

 Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma yağları kullanılmış kızartmalık yağ olarak adlandırılmaktadır. Kızartma işlemi, en basit olarak gıda maddesinin sıcak yağ içinde pişmesi olarak tarif edilebilir. 170-190 °C sıcaklıkta gerçekleşen bu işlemde ısı ve kütle iletimi birlikte yürümektedir. Isı yağdan gıdaya transfer olurken, su gıdadan uzaklaşır ve yağ gıda maddesi tarafından absorblanır. 

Bitkisel Atık Yağların Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kızartma işlemi sırasında, gıdada meydana gelen değişimlerle birlikte kızartma yağında da, fiziksel ve kimyasal değişimlere neden olan bir dizi reaksiyon oluşmaktadır. Kızartma sırasında yağda oluşan fiziksel değişimler sonucu viskozite artar, renk koyulaşır, köpürme olur, dumanlama noktası azalır. Bazı fiziksel değişimlerin göz ile görülebilmesine rağmen, sağlık açısından yağlar kızartma esnasında polar madde tayin cihazları ile kontrol edilmelidir.

Kızartma yağları 2-3 seferden fazla kullanıldığında zehirleyici forma dönüşmekte bu durum kalp-damar hastalıkları, kanser vb. hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Bir defa kullanılan yağ, aradan bir süre geçtikten sonra tekrar kullanılmamalıdır. Çünkü bekleme esnasında polimerizasyon devam etmektedir.

Kızartma yağlarında toplam polar madde oranı %25’i geçtiği andan itibaren kanserojen etki başlamaktadır. Bu nedenle insan sağlığı için kızartma işleminde bitkisel yağ kullanımının kontrolünün son derece önemli olduğu kızartmalık yağlar, gıdadan çekildiği andan itibaren ekotoksik özellikleri nedeniyle çevre açısından da zararlı bir atık olmaktadır.

Bitkisel Atık Yağların Çevre Üzerindeki Etkileri

Kızartma yağlarının lavaboya veya çöpe dökülmesi atıksu giderlerinin tıkanması, kanalizasyon hattında istenmeyen canlı oluşumu, arıtma tesisi işletme maliyetlerinin artması, çöp sahalarında yer altı suyuna karışması gibi Dünyamızı ve Ülke ekonomimizi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağın tamamının, bitkisel atık yağ toplama sistemine dâhil edilmesi gerekmektedir.

Görüş ve Önerileriniz için

atikyag@konbeltas.com.tr 
Atık Yağ Hattı : 0 332 351 11 68 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...