9 Marka, 50 hizmet noktası ve 500 personel ile

Şehrin en büyük
hizmet ağı.

Başvuru Formu

Başvuru Formunu Doldurarak
İşlemleri Tamamlayınız

İşbu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10(on) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde her hangibir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı her hangibir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.